Kunststofrecycling

Milieubewust ondernemen staat hoog in het vaandel bij Metaplastics. Naast de productie van hangers heeft Metaplastics een eigen recycling-afdeling voor de complete herverwerking van polystyreen (PS) kunststofafval. Hiervoor is een complete recyclinglijn in gebruik welke garant staat voor een snelle en adequate volume-reducering van kunststofafval. Via meerdere bulk menginstallaties voor het maalgoed staat deze milieubewuste opstelling garant voor een uiterst homogene terugwinning van bruikbaar grondstof.

Het maalgoed – deels afkomstig uit "post-consumer-waste" en deels uit gerecyclede kleerhangers - wordt na de diverse recyclingsprocessen te hebben doorlopen omgezet in granulaat van constante kwaliteit. Dit gerecycleerde granulaat wordt opnieuw ingezet voor de productie van nieuwe hangers. Zo leveren wij samen ook een bijdrage aan een schonere wereld.

. 

              

 

Metaplastics is voortdurend in de markt om uitvalresten en misproducties Polystyreen (PS) in te kopen. Hierbij kunt u denken aan aanloopbrokken, aanspuitstukken, mis-productie, afkeurproductie, snijresten van folie , stansafval etc. etc. Om deze partijen goed te kunnen recyclen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: